Nezobrazující se šrafy

AutoCAD - nezobrazující se šrafy

Karel Č: „V AutoCADu nevidím ve výkresu žádné šrafy, ale měly by tam být. Jakým způsobem mohu šrafy zobrazit?“

Milý Karle, pokud se Vám nezobrazují žádné šrafy a výplně, zkuste proměnnou FILLMODE. Ovlivňuje zobrazení výplní a to v celém výkresu.
Proměnná FILLMODE nastavena na hodnotu 1 (defaultní nastavení) Proměnná FILLMODE nastavena na hodnotu 1 (defaultní nastavení)
Proměnná FILLMODE nastavena na hodnotu 0 Proměnná FILLMODE nastavena na hodnotu 0
Řešení je jednoduché, stačí nastavit hodnotu této proměnné na 1. Začneme klávesou Esc, abychom měli jistotu, že nemáme aktivní nějaký příkaz. Poté napíšeme na klávesnici FILLMODE (můžeme i malými písmeny) a potvrdíme stiskem klávesy Enter. V příkazovém řádku se objeví text:

FILLMODE Zadejte novou hodnotu pro FILLMODE <0>:

Napíšeme 1 a potvrdíme opět stiskem klávesy Enter. Proměnná je nastavena na novou hodnotu, ale aby se nám změna projevila, musíme ještě provést regeneraci (na klávesnici napíšeme RE a opět potvrdíme Enter).