Tvorba výkresu v Autodesk Inventor 2015

Autodesk Inventor 2015 přináší novou funkci Zkrácené kóty. Vytvoření zkrácené kóty lze jednoduše docílit z kontextového menu pod pravým tlačítkem myši. Vybereme kótované objekty, klikneme pravým tlačítkem myši a pod položkou Typ kóty vybereme příslušnou možnost.
Ztracené kóty v Autodesk Inventor 2015
Autodesk Inventor 2015 umožňuje přímou editaci pozic. Dvojklik na bublinu pozice vede k přímé editaci.
Přímá editace pozic v Autodesk Inventor 2015
Nové zátržítko Automaticky třídit při aktualizaci ušetří opakovaně několik kliknutí.
Zátržítko Automaticky třídit při aktualizaci v Autodesk Inventor 2015
Veliké sestavy ve výkresech znamenaly zejména časové problémy při vkládání pohledů, otevírání výkresů atd. S vkládáním pohledů pomůže zatržítko Pouze rastrový pohled.
Zátržítko Pouze rastrový pohled v Autodesk Inventor 2015
Při otevírání výkresů zejména velikých sestav oceníme dialog Možnosti otevření souboru, zejména pak Rychle otevřít (Přeskočit vše). Možnosti otevření souboru v Autodesk Inventor 2015