Microsoft Excel - inženýrské a ostatní funkce

Excel obsahuje také výpočetní a specializované funkce, které jsou zařazené do kategorií Inženýrské funkce, Funkce doplňků a automatizace a Webové funkce.


Funkce doplňků a automatizace


Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
BESSELI BESSELI Vrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x).
BESSELJ BESSELJ Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x).
BESSELK BESSELK Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x).
BESSELY BESSELY Vrátí Besselovu funkci Yn(x).
BIN2DEC MINIFS Převede binární číslo na desítkové.
BIN2HEX PERMUTACE.A Převede binární číslo na šestnáctkové.
BIN2OCT MAXIFS Převede binární číslo na osmičkové.
BITAND BITLSHIFT 2013 Vrátí hodnotu bitové operace AND pro dvě čísla.
BITLSHIFT CONCAT 2013 Vrátí hodnotu čísla posunutou doleva o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.
BITOR IMCONJUGATE 2013 Vrátí hodnotu bitové operace OR pro dvě čísla.
BITRSHIFT SWITCH 2013 Vrátí hodnotu čísla posunutou doprava o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.
BITXOR IMARGUMENT 2013 Vrátí hodnotu bitové operace Exkluzivní OR pro dvě čísla.
COMPLEX COMPLEX Převede reálnou a imaginární část na komplexní číslo.
CONVERT FORECAST.ETS.STAT Převede číslo z jednoho měrného systému do jiného.
DEC2BIN DEC2BIN Převede desítkové číslo na binární.
DEC2HEX DEC2HEX Převede desítkové číslo na šestnáctkové.
DEC2OCT DEC2OCT Převede desítkové číslo na osmičkové.
DELTA DELTA Testuje rovnost dvou hodnot.
ERF ERF Vrátí chybovou funkci.
ERF.PRECISE ERF.PRECISE 2010 Vrátí chybovou funkci.
ERFC ERFC Vrátí doplňkovou chybovou funkci.
ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE 2010 Vrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem.
GESTEP GESTEP Testuje, jestli je číslo větší než mezní hodnota.
HEX2BIN HEX2BIN Převede šestnáctkové číslo na binární.
HEX2DEC HEX2DEC Převede šestnáctkové číslo na desítkové.
HEX2OCT HEX2OCT Převede šestnáctkové číslo na osmičkové.
IMABS IMABS Vrátí absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla.
IMAGINARY IMAGINARY Vrátí imaginární část komplexního čísla.
IMARGUMENT IMARGUMENT Vrátí argument théta, úhel vyjádřený v radiánech.
IMCONJUGATE IMCONJUGATE Vrátí komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu.
IMCOS IMCOS Vrátí kosinus komplexního čísla.
IMCOSH IMCOSH 2013 Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla.
IMCOT FORECAST.LINEAR 2013 Vrátí kotangens komplexního čísla.
IMCSC IMCSC 2013 Vrátí kosekans komplexního čísla.
IMCSCH IMCSCH 2013 Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla.
IMDIV IMDIV Vrátí podíl dvou komplexních čísel.
IMEXP IMEXP Vrátí exponenciální tvar komplexního čísla.
IMLN IMLN Vrátí přirozený logaritmus komplexního čísla.
IMLOG10 IMLOG10 Vrátí dekadický logaritmus komplexního čísla.
IMLOG2 IMLOG2 Vrátí logaritmus komplexního čísla při základu 2.
IMPOWER IMPOWER Vrátí komplexní číslo umocněné na celé číslo.
IMPRODUCT IMPRODUCT Vrátí součin komplexních čísel.
IMREAL IMREAL Vrátí reálnou část komplexního čísla.
IMSEC FORECAST.ETS.SEASONALITY 2013 Vrátí sekans komplexního čísla.
IMSECH IFS 2013 Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla.
IMSIN IMSIN Vrátí sinus komplexního čísla.
IMSINH DSMDOCH.VÝBĚR 2013 Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla.
IMSQRT IMSQRT Vrátí druhou odmocninu komplexního čísla.
IMSUB IMSUB Vrátí rozdíl mezi dvěma komplexními čísly.
IMSUM IMSUM Vrátí součet komplexních čísel.
IMTAN FORECAST.ETS.CONFINT 2013 Vrátí tangens komplexního čísla.
OCT2BIN OCT2BIN Převede osmičkové číslo na binární.
OCT2DEC OCT2DEC Převede osmičkové číslo na desítkové.
OCT2HEX OCT2HEX Převede osmičkové číslo na šestnáctkové.


Funkce doplňků a automatizace


Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
EUROCONVERT EUROCONVERT Převede číslo na hodnotu v eurech, hodnotu v eurech na měnu členské země měnové unie nebo hodnotu v jedné měně členské země měnové unie na jinou pomocí eura jako pomocné měny.
ID.REGISTRU ID.REGISTRU Vrátí ID registru dříve registrované zadané dynamické knihovny (DLL) nebo zdroje kódu.
SQL.REQUEST SQL.REQUEST Připojí se k externímu zdroji dat, spustí dotaz z listu a vrátí výsledek jako pole bez nutnosti programování maker.
VOLAT CALL Zavolá proceduru uloženou v knihovně DLL nebo souboru prostředků.


Webové funkce


Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
ENCODEURL ENCODEURL 2013 Vrátí řetězec kódovaný jako adresa URL.
FILTERXML FILTERXML 2013, v Excel Online je tato funkce nedostupná Vrátí specifická data z obsahu XML pomocí zadaného výrazu XPath.
WEBSERVICE WEBSERVICE 2013, v Excel Online je tato funkce nedostupná Vrátí data z webové služby.

Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních. V naší nabídce naleznou vhodné školení začátečníci, pokročilí uživatelé i experti - školení Excel.