Microsoft Excel - databázové funkce

Databázové funkce využijeme při práci s rozsáhlými tabulkami a databázemi v Microsoft Excel.


Databázové funkce v Microsoft Excel


Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
DMAX DMAX Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze.
DMIN DMIN Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze.
DPOČET DCOUNT Spočítá buňky databáze obsahující čísla.
DPOČET2 DCOUNTA Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné.
DPRŮMĚR DAVERAGE Vrátí průměr vybraných položek databáze.
DSMDOCH.VÝBĚR DSMDOCH.VÝBĚR Odhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze.
DSMODCH DSTDEVP Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze.
DSOUČIN DPRODUCT Vynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují daná kritéria.
DSUMA DSUM Sečte čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, které splňují zadaná kritéria.
DVAR DVARP Vypočte rozptyl základního souboru vybraných položek databáze.
DVAR.VÝBĚR DVAR Odhadne rozptyl výběru vybraných položek databáze.
DZÍSKAT DGET Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria.

Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních. V naší nabídce naleznou vhodné školení začátečníci, pokročilí uživatelé i experti - školení Excel.