Microsoft Excel - funkce pro práci s datovými krychlemi

Datové krychle se používají při analýze velkého množství dat v Excelu.


Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER Vrátí název, vlastnost a velikost klíčového indikátoru výkonu a zobrazí v buňce název a vlastnost. Klíčový indikátor výkonu je kvantifikovatelná veličina, například hrubý měsíční zisk nebo čtvrtletní obrat na zaměstnance, která se používá pro sledování výkonnosti organizace.
CUBEMEMBER CUBEMEMBER Vrátí člena nebo n-tici v hierarchii datové krychle. Slouží k ověření, jestli v datové krychli existuje člen nebo n-tice.
CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY Vrátí hodnotu vlastnosti člena v datové krychli. Slouží k ověření, zda v datové krychli existuje člen s daným názvem, a k vrácení konkrétní vlastnosti tohoto člena.
CUBERANKEDMEMBER CUBERANKEDMEMBER Vrátí n-tý nebo pořadový člen sady. Použijte ji pro vrácení jednoho nebo více prvků sady, například obchodníka s nejvyšším obratem nebo deseti nejlepších studentů.
CUBESET CUBESET Definuje počítanou sadu členů nebo n-tic tím, že odešle výraz pro sadu datové krychli na serveru, která danou sadu vytvoří a vrátí ji aplikaci Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT Vrátí počet položek sady.
CUBEVALUE CUBEVALUE Vrátí agregovanou hodnotu z datové krychle.

Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních. V naší nabídce naleznou vhodné školení začátečníci, pokročilí uživatelé i experti - školení Excel.