Microsoft Excel - informační funkce

Informační funkce v programu Microsoft Excel umožňují zjistit podrobnosti o buňkách a jejich hodnotách. Častěji používané funkce z této kategorie jsou JE.CHYBHODN (ISERROR) a JE.PRÁZDNÉ (ISBLANK).


Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
CHYBA.TYP ERROR.TYPE Vrátí číslo odpovídající typu chyby.
ISEVEN ISEVEN Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo sudé.
ISFORMULA ISFORMULA 2013 Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud odkaz vede na buňku, která obsahuje vzorec.
ISODD ISODD Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo liché.
JE.ČISLO ISNUMBER Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota číslo.
JE.CHYBA ISERR Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota (kromě #NENÍ_K_DISPOZICI).
JE.CHYBHODN ISERROR Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota.
JE.LOGHODN ISLOGICAL Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota logická hodnota.
JE.NEDEF ISNA Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI.
JE.NETEXT ISNONTEXT Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota není text.
JE.ODKAZ ISREF Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota odkaz.
JE.PRÁZDNÉ ISBLANK Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.
JE.TEXT ISTEXT Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota text.
N N Vrátí hodnotuPřevedenou na číslo.
NEDEF NA Vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.
O.PROSTŘEDÍ INFO tato funkce není dostupná v Excel Online Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí.
POLÍČKO CELL tato funkce není dostupná v Excel Online Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.
SHEET SHEET 2013 Vrátí číslo odkazovaného listu.
SHEETS SHEETS 2013 Vrátí počet listů v odkazu.
TYP TYPE Vrátí číslo označující datový typ hodnoty.

Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních. V naší nabídce naleznou vhodné školení začátečníci, pokročilí uživatelé i experti - školení Excel.