Microsoft Excel - spojení textu z více buněk do jedné

Jak spojit v Microsoft Excel text z více buněk do jedné

V Microsoft Excel můžete text z více buněk spojit do jedné buňky pomocí jednoduchého vzorce nebo funkce Dynamické doplňování.


Spojení textu z více buněk do jedné pomocí jednoduchého vzorce

Postup si ukážeme na příkladě. V buňce A2 máme zadané jméno, v buňce B2 příjmení a do buňky C2 chceme vložit jméno i příjmení (viz obrázek). Klepneme do buňky C2, napíšeme vzorec =A2 & " " & B2 a potvrdíme klávesou Enter. V buňce se nyní zobrazuje sloučený text, viz obrázek.

Význam vzorce je následující: vlož obsah buňky A1, připoj mezeru a poté připoj obsah buňky B2. Znak & ve vzorci spojuje jednotlivé části textu. Text, který chceme do výsledné buňky doplnit, zapisujeme do uvozovek. V našem případě je to mezera mezi jménem a příjmením.

Spojení textu z více buněk v Microsoft Excel Spojení textu z více buněk v Microsoft Excel

Stejného výsledku můžete dosáhnout také použitím funkce =CONCATENATE(A2;" ";B2).


Spojení textu z více buněk do jedné pomocí Dynamického doplňování

Použití funkce Dynamické doplňování si ukážeme na příkladě. Máme tabulku o 10 řádcích, v prvním sloupci je uvedené jméno a ve druhé příjmení. My chceme do dalšího sloupce uvést jméno a příjmení dohromady do jedné buňky.

Postup je celkem jednoduchý. Do dalšího sloupce v prvním řádku zapíšeme jméno a příjmení v požadovaném tvaru. Poté vyplníme řadu a ve volbě vyplnit řady zvolíme Dynamické doplňování. (Pokud nevíte, jak vyplnit řadu, doporučujeme se podívat na tip Automatické vyplnění.)

Excel naším zápisem získal jakýsi vzor, podle kterého do ostatních řádků také doplní jméno a příjmení.


Spojení textu z více buněk do jedné funkce Dynamické doplňování Spojení textu z více buněk do jedné pomocí funkce Dynamické doplňování
Poznámka: Funkce Dynamické doplňování je dostupná od verze Excel 2013.

Tip: Pomocí funkce Dynamické doplnění lze naopak text v jedné buňce rozdělit do více buněk. Více o této možnosti naleznete v tipu Rozdělení textu do více buněk.

Více se o funkcích pro práci s textem můžete dozvědět na školení Excel mírně pokročilý nebo Excel pokročilý.