CTR - míra prokliku

Co znamená zkratka CTR?

CTR je zkratka z anglického „click through rate“, v překladu do češtiny „míra prokliku“. Jedná se o velmi často udávanou hodnotu v oblasti internetového marketingu. Jde o poměr mezi počtem kliknutí na reklamu a počtem jejího zobrazení. V internetové reklamě se často udává jako velmi hrubý ukazatel kvality reklamy. Míra prokliku je ovlivněna spoustou faktorů, jako například: formátem reklamy, umístěním reklamy na stránce, grafickým obsahem či texty v reklamě nebo způsobem cílení na dané publikum.

Výpočet CTR:
CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100
Např.: Pokud zobrazíme reklamu 100 lidem a 3 lidé na ní zareagují kliknutím, CTR = 3%.

Nízké CTR u reklam je ukazatelem nedostatečného oslovení uživatelů, na které cílíme. Důvodem může být nevhodné či nezajímavé sdělení, příliš malá personalizace sdělení, chybějící výzva k akci nebo chybějící motivace pro osloveného uživatele a mnoho dalšího.

Velmi často CTR ovlivňuje i výslednou cenu za inzerování reklamy. U reklam typu PPC, kdy platíme vždy až za proklik na danou reklamu, je většinou jeden z cenotvorných aspektů právě historická míra CTR dané reklamy. Jinými slovy: Čím lepších hodnot CTR reklama dosahuje, tím méně za jeden proklik zaplatíme.

S dalšími pojmy v oblasti internetového marketingu se můžete seznámit na školení Internetový marketing. Více informací o proklikové reklamě (PPC) se dozvíte na školení PPC reklama.

Chcete-li pomoci s nastavením marketingových kampaní, rádi vám pomůžeme na individuální konzultaci.