Virální marketing

Co je to virální marketing?

Jedná se o techniku internetového marketingu, kdy k šíření komerční zprávy využíváme samotné příjemce daného sdělení. Jde o cílenou aktivitu, která má za úkol sdělení rozšířit mezi co největší množství lidí a vzbudit v nich zájem. Díky tomu dochází k oslovení velkého množství potenciálních zákazníků s relativně malými náklady na samotnou propagaci komerčního sdělení.

K šíření se v dnešní době nejčastěji využívají sociální sítě, zejména Facebook. Komerční sdělení, která mají uživatelé samovolně dál šířit, musí být nápaditá, vtipná, kontroverzní nebo cílit na základní lidské potřeby, tak aby podněcovala oslovené uživatele k jejich dalšímu sdílení. Může se jednat o jednoduché textové zprávy, obrázky, videa či celé webové stránky. Důležitá je oslovená cílová skupina, skrze kterou chceme příspěvek rozšířit.

Šíření úspěšného virálního příspěvku pak zpravidla probíhá geometrickou řadou, takže dochází k velice rychlému zásahu širšího publika. Velmi často se jedná o sdělení vázaná na aktuální dění ve společnosti, či jinak zajímavé téma. Nejúspěšnější formou virálního příspěvku bývá video. Úspěch však nikdy není předem zaručen. Dle dlouhodobého průměru dochází u virálních příspěvků ke splnění požadovaných cílů, tj. k oslovení uživatelů k dalšímu šíření příspěvku, v 15% případů.

Více informací o virálním marketingu se dozvíte na školení Internetový marketingMarketing na Facebooku.