Inventor a Inventor LT - porovnání

Tímto porovnáním programů Inventor a Inventor LT se pokusíme jednoduše zodpovědět několik často kladených otázek: Co je Inventor LT? Budeme kupovat nové licence, nestačil by nám Inventor LT? Kolegové mají na 2D kreslení AutoCAD LT a také jim stačí. Potřebuji školení, jenom základy – mám jít na „normální“ kurz, nebo na „LTčko“?

Inventor i Inventor LT je CAD software určený pro oblast strojírenství. Rozdíl mezi produkty Inventor a Inventor LT je ale poměrně markantní. Zatímco u vytváření 2D výkresové dokumentace si často můžeme vystačit s AutoCADem LT, u Inventoru to takhle jednoduché není. Na rozdíl od AutoCADu LT Inventor LT samozřejmě pracuje ve 3D, můžete modely vytvářet a modifikovat, ale chybí mu kupříkladu možnost vytváření sestav, což může být zrovna ve vaší profesi základní důvod, proč se striktně rozhodnout právě pro „plnou“ verzi.

Podívejme se na porovnání podrobněji, ať si v tom uděláme pořádek:

Inventor LT Inventor
Produktivita konstrukčních návrhů
Tvorba digitálních prototypů
Snadno použitelný 3D strojírenský design
3D modelování součástí
Volné modelování
Přímé úpravy
Vizualizace návrhu v reálném čase
Navrhování velkých sestav
Návrh plechu
Navrhování podle pravidel/automatizace
Knihovna katalogová/zakoupená/normalizovaných součástí
Návrh nosné konstrukce a svařence
Návrh plastových dílů
Ověření simulace a návrhu
Analýza náčrtků
Nástroje pro tvorbu mračen bodů
Vybírá materiál podle dopadu na prostředí/náklady
Kolize sestav a detekce interferencí
Kontrola vyrobitelnosti
Konverze a kompatibilita souborů CAD
Kontrola/označování souborů DWG™, DWF a PDF
Mobilní a online sdílení 3D návrhů
Interoperabilita s BIM
Nativní překladače
Vizualizace CAD a projektová dokumentace
Profesionální nástroje pro kreslení a dokumentaci
Technologie TrustedDWG
Vytváření automatické tvorby výkresových pohledů
Podpora mezinárodních norem
Generování rozpisek materiálu (BOM)
Správa dat
Správa produktových dat
Konfigurace bezpečnosti dat
Navrhování simultánní/více uživateli
Jednoduchá administracem
Automatické uspořádání návrhů
Předplatné údržby
Nové verze
Flexibilní licenční oprávnění
Technická podpora

Z uvedeného přehledu je především vidět, že Inventor LT umožňuje bez problémů modelování součástí a vytváření výkresů součástí a to včetně pohledů, řezů, detailů. Pokud ovšem budeme potřebovat práci se sestavami, pozicování a kusovníky ve výkresech, nebo případně rozpady, tak nám Inventor LT nebude postačovat. Absence sestav znamená samozřejmě i to, že „LTčko“ neobsahuje ani nástroje dostupné z prostředí sestavy, tj. například generátory ocelových konstrukcí, ozubených kol, pružin… Dokonce ani knihovnu normalizovaných součástí. Zásadní je i absence návrhu plechových součástí – plech možná zvládneme vymodelovat jako klasickou součást, ale poměrně citelně chybí možnost rozvinu.

Takže pokud shrneme předchozí odstavce, dá se říci, že nejpádnějšími argumenty pro volbu „plné“ verze Inventoru je právě možnost vytváření plnohodnotných součástí z plechu, včetně rozvinu a vytváření sestav se všemi nástroji, doplňky a možnostmi, které k nim přímo i nepřímo patří. V neposlední řadě třeba právě knihovny normalizovaných součástí. Stejně obezřetně je vhodné postupovat i při výběru školení – Inventor LT základní má nižší hodinovou dotaci právě kvůli tomu, že neobsahuje prostor pro poměrně obsáhlá témata, jako je vytváření sestav apod. Školení Inventor LT není časově koncipované na obsáhlost „plného“ Inventoru. Proto bude určitě vhodnější, pokud používáte „plnou“ verzi Inventoru, zvolit školení Inventor základní, kde je dostatek prostoru a času pro všechny důležité funkce.