Jak funguje Revit

Revit je CAD software pracující na principu informačního modelu budovy (BIM). V aplikaci Revit vytváříme budovu z inteligentních prvků jako jsou stěny, sloupy, okna, dveře, schodiště, desky apod. Tyto objekty jsou parametrické a vzájemně provázané. Můžeme kdykoliv změnit jejich rozměry, polohu i další doplňující informace jako je materiál, cena apod. Informace o všech objektech jsou uloženy v jediné databázi. Z modelu budovy lze okamžitě zobrazit libovolný půdorys, řez, pohled nebo výkaz. Jednotlivé prvky můžeme upravovat ve všech zobrazeních, v půdoryse, pohledech, řezech, v rovnoběžném i perspektivním zobrazení. Informace o prvcích lze upravovat i ve výkazech. Provedené změny se ihned projeví ve všech výkresech i výkazech.


Princip informačního modelu budovy umožňuje spolupráci různých profesí na jednom modelu. Revit je určený pro architekty, stavební projektanty, projektování TZB, návrh konstrukce a statiky.


K dispozici jsou tyto varianty aplikace Revit:

  • Revit: obsahuje nástroje pro všechny stavební profese - architekty, stavební projektanty, projektování TZB, návrh konstrukce a statiky. Revit obsahuje všechny funkce, které jsou k dispozici v Revit Architecture, Revit Structure a Revit MEP. Aplikace Revit je dostupná v sadách Design Suite.
  • Revit Architecture: obsahuje funkce a šablony pro architekty a projektanty
  • Revit Structure: obsahuje funkce a šablony pro návrh konstrukce a statiku
  • Revit MEP: obsahuje funkce a šablony pro projektování TZB
  • Revit LT: je zjednodušená verze aplikace Revit. Revit LT je určený pro stavební projektanty a architekty, kteří začínají pracovat s informačním modelem budovy.