Microsoft Office

Microsoft Office je sada kancelářských aplikací. Mezi nejznámější aplikace Microsoft Office patří Excel, Word, PowerPoint a Outlook.

Programy Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Word je aplikace pro vytváření textových dokumentů, umožňuje vytvářet textové dokumenty s obrázky, grafy, tabulkami a diagramy.

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint je aplikace pro vytváření prezentací. PowerPoint umožňuje rychle vytvořit prezentaci profesionálního vzhledu.

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook je aplikace pro práci s e-maily, kalendářem, kontakty a úkoly. Outlook umožňuje snadnou spolupráci mezi různými uživateli.

Microsoft Access

Microsoft Access umožňuje vytvářet databáze a databázové aplikace. Access umožňuje snadno data zadávat, spravovat a vyhodnocovat.

Microsoft Project

Microsoft Project je aplikace určená pro plánovaní projektů, umožňuje vytvářet harmonogramy, sledovat a vyhodnocovat průběh projektu.

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote je aplikace, která umožňuje snadno zaznamenávat různé typy poznámek, třídit je a rychle v nich vyhledávat.

Microsoft Visio

Microsoft Visio je aplikace určená pro kreslení různých typů diagramů, schémat a plánků. Objekty diagramů mohou být propojeny na databázi.

Microsoft Publisher

Microsoft Publisher je aplikace určená pro vytváření různých typů graficky zpracovaných dokumentů, například marketingových materiálů.

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint slouží především k vytváření vnitrofiremních webů. Umožňuje ukládat dokumenty a různé druhy informací, spravovat je a sdílet.