Online školení

Všechna školení a konzultace s lektorem mohou probíhat online. Vy ani lektor nemusíte nikam cestovat. Online formou zajišťujeme individuální školení a konzultace, firemní školení i otevřené kurzy. Výhodou online školení je interakce mezi lektorem a účastníkem v obdobném rozsahu jako u prezenčních školení a zároveň, že účastníci se mohou školení zúčastnit odkudkoliv. Online forma je vhodná pro počítačová školení i školení měkkých dovedností.

K online školení nepotřebujete žádné speciální vybavení. Stačí vám počítač s připojením na internet s mikrofonem a sluchátky nebo reproduktory a nainstalovanou aplikací, která je předmětem školení. Videokamera k online školení není nutností. Před školením nemusíte mít žádnou zkušenost s online schůzkami. Informace, jak se připojit k online schůzce, od nás obdržíte a v případě potřeby vám pomůžeme.

Online školení probíhají obdobně jako prezenční školení. Při školení se střídá výklad, praktická cvičení vedená lektorem i individuální cvičení. Před zahájením školení obdržíte sadu příkladů, kterou budete při školení používat.

Individuální online školení a konzultace

Individuální školení jsou velmi efektivní. Lektor se věnuje pouze vám a výuku přizpůsobuje podle vašich požadavků, znalostí a pracovního zaměření. Při individuálním školení je možné pracovat s vašimi příklady a řešit vaše konkrétní pracovní postupy. Průběh online individuálních školení je obdobný jako při prezenční formě. Všechna individuální školení i konzultace mohou probíhat online formou.

Otevřené online kurzy

Online otevřené kurzy probíhají pro skupinu maximálně 8 účastníků. Termíny online otevřených kurzů vypisujeme pro oblast Microsoft Office, internetového marketingu i některá školení grafiky a zpracování videa. Online otevřené kurzy jsou obvykle rozdělené do více kratších časových bloků. Otevřené kurzy jsou cenově velmi výhodné.

Firemní online školení

Pro firmy nabízíme uzavřená firemní školení. Školení se účastní skupina zaměstnanců pouze z vaší společnosti. Školení je možné přizpůsobit podle vašich požadavků a pracovního zaměření účastníků. Online školení jsou pro firmy vhodná především, pokud jsou účastníci z různých míst. Online školení výrazně snižují náklady na dopravu.