Rozdíl mezi AutoCAD a AutoCAD LT

AutoCAD LTAutoCAD je CAD software určený pro všechny technické obory. AutoCAD LT je cenově vhodné řešení pro kreslení 2D technických výkresů a schémat. AutoCAD má všechny funkce AutoCADu LT a navíc umožňuje prostorové modelování a vytváření fotorealistických vizualizací. AutoCAD je možné rozšířit o vlastní funkce a různé utility. Uživatelské prostředí a způsob ovládání je v obou aplikacích stejné. Stejný je i formát výkresů.

AutoCAD LT je vhodný pro všechny profese, kteří chtějí vytvářet nebo upravovat 2D technické výkresy a zároveň nepotřebují vytvářet prostorové modely a vizualiazace nebo rozšiřovat funkčnost AutoCADu o vlastní příkazy a funkce.

Licence AutoCADu LT je řádově 4x levnější než licence AutoCADu. Licenci programu AutoCAD i AutoCAD LT můžete nyní získat pouze formou předplatného. Licenci je možné si předplatit na 3 měsíce až 3 roky. Po celou dobu předplatného můžete používat nejnovější verzi. Podrobné porovnání programů AutoCAD a AutoCAD LT naleznete na stránkách společnosti Autodesk. Předplatné licence AutoCAD LT si můžete zakoupit přímo u nás.

Kreslení rovinných výkresů je v AutoCADu i AutoCADu LT stejné. Kreslit kompletní 2D technické výkresy v obou těchto programech se naučíte na školení AutoCAD základní. Na toto školení můžete v případě AutoCADu LT navázat školením AutoCAD LT pokročilý. Pro "plnou" verzi nabízíme celou řadu navazujících školení, které jsou zaměřené na 3D modelování, vizualizace nebo spolupráci více uživatelů na větších projektech.