Autodesk AutoCAD LT

AutoCAD LT je obecný CAD software určený pro kreslení rovinných technických výkresů. AutoCAD LT je využíván ve stavebnictví, architektuře, strojírenství, elektrotechnice, geodézii a v dalších oborech. AutoCAD LT je produktem společnosti Autodesk. AutoCAD LT je u nás nejpoužívanějším CAD softwarem pro práci s 2D výkresy.

Tipy pro AutoCAD LT