Autodesk AutoCAD Architecture

AutoCAD Architecture je založený na platformě AutoCAD. Funkce AutoCADu jsou rozšířeny o celou řadu nástrojů pro urychlení vytváření stavebních a architektonických výkresů. AutoCAD Architecture je vhodný pro projektování menších staveb, stejně jako velkých komplexů administrativních budov nebo sportovišť. AutoCAD Architecture je vhodný pro vytváření projektové dokumentace, architektonických studií i pro vytváření fotorealistických vizualizací.

V AutoCAD Architecture modelujeme budovu přímo ve 3D. K dispozici máme nástroje, které odpovídají svým reálným protějškům, například stěny, sloupy, okna, dveře, schodiště, stropní desky. Vytvářený prvek se ihned vykresluje ve 3D, zároveň se správně zobrazuje v půdoryse a v generovaných pohledech a řezech. Z vytvořených výkresů lze snadno generovat různé výkazy, například tabulky místností a výplní. AutoCAD Architecture obsahuje velké množství knihovních prvků a umožňuje vytváření vlastních prvků. AutoCAD Architecture také usnadňuje vytváření detailů. Součástí aplikace AutoCAD Architecture jsou funkce pro koncepční modelování a vytváření realistických vizualizací, shodné s programem AutoCAD. Umožňují vytvářet také animace a průlety okolo objektu.

AutoCAD Architecture, stejně jako AutoCAD, pracuje s formátem výkresů DWG, který je standardem pro předávání technických výkresů a umožňuje tak bezproblémovou komunikaci mezi jednotlivými profesemi. Většina ostatních CAD programů nabízí možnost exportu a importu výkresů z tohoto formátu.

Ukázka z programu AutoCAD Architecture

Přístup k tvorbě dokumentace v AutoCAD Architecture

V prostředí AutoCAD Architecture máme tři možnosti, jak přistoupit k tvorbě dokumentace. Díky tomu, že program obsahuje veškeré nástroje, které máme k dispozici v AutoCADu, můžeme nadále pracovat ve známém prostředí – tedy tvořit ve 2D a využívat jen některých nástrojů AutoCAD Architecture. Nejběžnějším takovým příkladem je použití pouze výplní otvorů a automatického generování místností, zatímco stěny, sloupy a trámy kreslíte čárově ve 2D.

Další dva postupy jsou založeny na použití všech objektů AutoCAD Architecture, liší se v přístupu ke správě výkresů. V jednodušším případě objekt rozložíme na jednotlivé části (podlaží, dilatační celky), které budou uloženy v jednotlivých souborech obdobně jako v AutoCADu.

Nejpokročilejší možností je využití správce projektu, který umožňuje inteligentně spravovat celý projekt. Při použití správce projektu se nemusíme starat, kde se jaký soubor nachází a co je a není externí reference. Správa výkresů v projektu je snadná a přehledná. Máme zároveň jistotu, že každé z pater je umístěno ve správné úrovni.