Microsoft Excel - automatické vyplnění

V Microsoft Excel lze snadno vyplnit do tabulky řadu po sobě jdoucích čísel, stejných čísel nebo jiných údajů, měsíců, dnů apod. Údaje lze rychle vyplnit pomocí funkce automatického vyplnění. Postupujeme následovně:

  1. Kurzorem myši se přesuneme do pravého dolního rohu aktivní buňky, jejíž obsah chceme zkopírovat.
  2. Při změně kurzoru na černý křížek, stiskneme levé tlačítko myši.
  3. Držíme levé tlačítko myši a přetahujeme do požadovaného směru.
  4. Pustíme levé tlačítko. Obsah buňky se zkopíruje do požadovaných buněk.
  5. Po ukončení kopírování se v pravém dolním rohu objeví tlačítko Možnosti automatického vyplnění.
  6. V případě, že chceme vyplnit řadu čísel, podržíme během přetahování myši klávesu Ctrl (popř. zvolíme příkaz Vyplnit řady).
  7. Potřebujeme-li kopírovat formáty, zvolíme příkaz Pouze vyplnit formáty.
  8. Klepnutím na příkaz Vyplnit bez formátování zkopírujeme data se zachováním původního formátu.

Poznámka: Při tažení kurzorem myši doprava nebo dolů se vytvoří vzestupná řada, při tažení doleva a nahoru řada sestupná.


Automatické vyplnění v Microsoft Excel Automatické vyplnění v Microsoft Excel

Poznámka: Možnost Dynamické doplňování můžeme použít například pro rozdělení textu do více buněk (viz tip Rozdělení textu do více buněk) nebo naopak pro sloučení textu z více buněk do jedné (viz tip Spojení textu z více buněk do jedné).

Více se o možnostech automatického doplňování můžete dozvědět na školení Excel základní.