Microsoft Excel - výpočet bez použití vzorce

V Microsoft Excel lze snadno najednou ke skupině hodnot nějakou hodnotu přičíst nebo odečíst, případně skupinu hodnot vynásobit či vydělit. Toto lze provést bez použití vzorce pomocí volby Vložit jinak. Na obrázku jsou hodnoty v buňkách B3:B6, které budou navýšeny o hodnotu 1000 z buňky D2 následujícím postupem:

  1. Označíme buňku D2 a zkopírujeme její obsah (např. pomocí klávesové zkratky Ctrl+C).
  2. Označíme oblast B3:B6
  3. V kartě Domů | skupině Schránka zvolíme rozbalovací šipku pod tlačítkem Vložit a tlačítko Vložit jinak.
  4. V dialoguVložit jinak | skupině Schránka zvolíme v horní části dialogu položku Hodnoty a v dolní části položku Přičíst. Potvrdíme tlačítkem OK.
Postup při přičtení hodnoty ke skupině hodnot v Microsoft Excel Postup při přičtení hodnoty ke skupině hodnot v Microsoft Excel

Více se o vzorcích a funkcích v Excelu můžete dozvědět na školení Excel mírně pokročilý.