Microsoft Excel - vyhledání a nahrazení dat

V tabulce v Microsoft Excel lze snadno vyhledat požadovaná data nebo je nahradit za jiná. Při vyhledání dat v tabulce postupujeme následovně:

  1. Konkrétní položku vyhledáme zvolením příkazu Najít v kartě Domů | skupina Úpravy | Najít a vybrat (Ctrl+F).
  2. V otevřeném dialogu zadáme položku, kterou hledáme. Při vyhledávaní je možné použít zástupné znaky jako * (libovolné znaky) nebo ? (libovolný jeden znak).

Chceme-li určitou položku v Microsoft Excel nahradit za jinou, postupujeme takto:

  1. V kartě Domů | skupina Úpravy | Najít a vybrat | zvolíme příkaz Hledat (Ctrl+H).
  2. Zobrazí se dialogové okno Najít a nahradit s aktivní kartou Nahradit.
  3. Do pole Najít zadáme data, která hledáme. Do pole Nahradit zadáme data, kterými chceme vyhledaná data přepsat. Nahrazení potvrdíme tlačítkem Nahradit vše (nahradí všechny výskyty v celém dokumentu nebo v předem označené oblasti) nebo Nahradit (nahradí nejbližší výskyt hledané položky).

Dialog Najít a nahradit v Microsoft Excel Dialog Najít a nahradit v Microsoft Excel

Více se o možnostech vyhledávání a nahrazení dat můžete dozvědět na školení Excel základní.