Provoz v učebnách

Od 17.5.2021 opět probíhají prezenční školení v našich učebnách v Praze (přímo u metra Vysočanská), v Kolíně nebo u vás ve společnosti. Všechna školení i konzultace vám také rádi zajistíme online formou.

Provoz v učebnách

Snížení kapacity kurzů
Kapacita učeben je dočasně pro otevřené kurzy snížena na polovinu. Například v učebně s obvyklou kapacitou 8 osob, bude kapacita snížena na 4 osoby, tak aby byly dodrženy požadované rozestupy mezi účastníky.

Vstup do učeben
Pro vstup osob do našich učeben je vyžadováno:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Zakrytí nosu a úst
Vstup do prostor je povolen pouze s respirátorem.

Školení na dálku

V případě zájmu můžete také využít některou z forem školení na dálku.

Online školení
Všechna školení a konzultace s lektorem mohou probíhat online. Vy ani lektor nemusíte nikam cestovat. Online formou zajišťujeme individuální školení a konzultace, firemní školení i otevřené kurzy. Výhodou online školení je interakce mezi lektorem a účastníkem v obdobném rozsahu jako u prezenčních školení a zároveň, že účastníci se mohou školení zúčastnit odkudkoliv. Více o online školení

Video školení
Video školení vám umožní naučit se pracovat s aplikacemi Microsoft Office vlastním tempem odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení – počítače, tabletu i telefonu připojeného k internetu. Školení probíhá formou e-learningu. Každé školení je rozděleno do několika částí. Ke jednotlivým částem jsou k dispozici cvičné soubory, se kterými se ve videu pracuje. V průběhu školení si tedy můžete vše na cvičných souborech podle videa vyzkoušet. Více o video školení