Microsoft Excel - Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy slouží především k propojení tabulek, listů a sešitů. Nejznámější funkcí z této kategorie je funkce SVYHLEDAT (VLOOKUP), která slouží k propojení tabulek.Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ HYPERLINK Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo internet.
INDEX INDEX Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.
NEPŘÍMÝ.ODKAZ INDIRECT Vrátí odkaz určený textovou hodnotou.
ODKAZ ADDRESS Vrátí textový odkaz na jednu buňku listu.
POČET.BLOKŮ AREAS Vrátí počet oblastí v odkazu.
POSUN OFFSET Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.
POZVYHLEDAT MATCH Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.
RTD RTD Načte data v reálném čase z programu podporujícího automatizaci modelu COM.
ŘÁDEK ROW Vrátí číslo řádku odkazu.
ŘÁDKY ROWS Vrátí počet řádků v odkazu.
SLOUPCE COLUMNS Vrátí počet sloupců v odkazu.
SLOUPEC COLUMN Vrátí číslo sloupce odkazu.
SVYHLEDAT VLOOKUP Hledá v prvním sloupci matice a dál ve směru řádku, až vrátí hodnotu buňky.
TRANSPOZICE TRANSPOSE Vrátí transponovanou matici.
VVYHLEDAT HLOOKUP Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.
VYHLEDAT LOOKUP Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.
ZÍSKATKONTDATA GETPIVOTDATA Vrátí data uložená v sestavě kontingenční tabulky
ZVOLIT CHOOSE Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot.

Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních. V naší nabídce naleznou vhodné školení začátečníci, pokročilí uživatelé i experti - školení Excel.