Microsoft Excel - SVYHLEDAT, VLOOKUP - propojení tabulek

Jak propojit tabulky v Excelu?

Pro propojování tabulek v Excelu se nejčastěji používá funkce SVYHLEDAT (v anglické verzi Excelu VLOOKUP). Pomocí funkce SVYHLEDAT můžeme do tabulky doplnit hodnoty, které jsou uvedené v jiné tabulce. Funkce SVYHLEDAT patří do kategorie Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy.

V našem případě máme v první tabulce seznam zaměstnanců. Do této tabulky chceme doplnit výši platu jednotlivých zaměstnanců. Výše platu je uvedená v druhé tabulce. V obou tabulkách je každý zaměstnanec identifikovatelný evidenčním číslem. K propojení hodnot nám pomůže funkce SVYHLEDAT.


Použití funkce SVYHLEDAT v Microsoft Excel Použití funkce SVYHLEDAT v Microsoft Excel

V našem případě bude funkce vypadat takto:
=SVYHLEDAT(A6;H:L;3;0)


Zadání funkce SVYHLEDAT v Microsoft Excel Zadání funkce SVYHLEDAT v Microsoft Excel

První argument funkce A6 udává, ve které buňce je uvedené evidenční číslo zaměstnance. Toto je údaj, podle kterého budeme vyhledávat ve druhé tabulce.

Druhý argument udává, kde se nachází druhá tabulka s hledanými údaji. V našem případě je tabulka ve sloupci H až L, proto zápis H:L. V praxi se druhá tabulka často nachází na jiném listu nebo v jiném sešitě.

Třetí argument udává, v kolikátém sloupci se nachází hledaná hodnota. V druhé tabulce je hledaná hodnota s výší platu uvedená ve třetím sloupci, proto v našem případě 3.

Poslední argument obvykle vyplňujeme 0. Hodnotu 1 vyplňujte jen v odůvodněných případech - pokud přiřazujete hodnoty do intervalu nebo potřebujete zrychlit vyhledávání. Pokud vyplníte hodnotu 1 musí být údaje v druhé tabulce vzestupně seřazené, jinak by výsledky byly chybné!

Obdobným způsobem jako funkce SVYHLEDAT funguje funkce VVYHLEDAT (v anglické verzi HLOOKUP). Funkci SVYHLEDAT použijeme, pokud data, podle kterých vyhledáváme, máme ve sloupcích. Funkci VVYHLEDAT použijeme, pokud data, podle kterých vyhledáváme máme v řádcích. Více o funkci VVYHLEDAT.

S dalšími funkcemi se můžete seznámit na školení Excel pokročilý.