Microsoft Excel - funkce HODNOTA.NA.TEXT (TEXT)

Jak v Microsoft Excel převést číslo na do formátu textu?

Textová funkce HODNOTA.NA.TEXT (v anglické verzi TEXT) převede číslo na text ve zvoleném formátu. Nejčastěji se s touto funkcí můžeme setkat u datumových položek. Funkce HODNOTA.NA.TEXT patří do kategorie textové funkce.


Příklad použití funkce HODNOTA.NA.TEXT Příklad použití funkce HODNOTA.NA.TEXT

Použití funkce HODNOTA.NA.TEXT si ukážeme na příkladu. V prvním sloupci máme uvedené datumy. Chceme k nim uvést, o jaké dny v týdnu se jedná (pondělí, úterý, ...). Můžeme použít formát čísla a na datumy nastavit požadovaný formát. Excel ale bude k údaji přistupovat dále jako k číslu. Rozdíl je patrný, pokud budeme chtít například filtrovat a pomocí filtru si zobrazit jen některý z dnů (např. pondělí). Ve filtru se nezobrazí názvy dnů, ale číselné hodnoty. Z hlediska Excelu je totiž v buňkách stále celé datum, jen ho vidíme trochu jinak pomocí formátu čísla.

Abychom do buňky vložili název dne textově, použijeme funkci HODNOTA.NA.TEXT. V našem případě zadáme v prvním argumentu Hodnota odkaz na buňku A2. Ve druhém argumentu Formát zadáme formát čísla obdobně jako v klasickém nastavení formátu čísla. V našem případě je požadovaný formát "dddd". Výsledkem funkce je text úterý. Už to není číslo, ale text!


Zadání funkce HODNOTA.NA.TEXT Zadání funkce HODNOTA.NA.TEXT

S dalšími funkcemi pro práci s textem se můžete seznámit na školení Excel mírně pokročilý nebo Excel pokročilý.