Microsoft Excel - textové funkce

Excel nabízí řadu funkcí pro práci s textem. Mezi nejpoužívanější textové funkce patří ČÁST (MID), HODNOTA (VAULE) a HLEDAT (SEARCH).


Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
ASC ASC Změní znaky s plnou šířkou (dvoubajtové) v řetězci znaků na znaky s poloviční šířkou (jednobajtové).
BAHTTEXT BAHTTEXT Převede číslo na text ve formátu měny ß (baht).
CONCAT CONCAT 2016, tato funkce není dostupná v Excel 2016 pro Mac Text: Sloučí text z více oblastí a/nebo řetězce, ale nenabízí možnost oddělovače nebo IgnoreEmpty argumenty.
CONCATENATE CONCATENATE Spojí několik textových položek do jedné.
ČÁST a MIDB MID a MIDB Vrátí určitý počet znaků textového řetězce počínaje zadaným místem.
DBCS DBCS 2013 Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci znaků na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové).
DÉLKA a LENB LEN a LENB Vrátí počet znaků textového řetězce.
DOSADIT SUBSTITUTE V textovém řetězci nahradí starý text novým.
HLEDAT a SEARCHB SEARCH a SEARCHB Najde textovou hodnotu uvnitř jiné (a nerozlišují se malá a velká písmena).
HODNOTA VALUE Převede textový argument na číslo.
HODNOTA.NA.TEXT TEXT Zformátuje číslo a převede ho na text.
JIS JIS Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové).
DOLLAR Převede číslo na text ve formátu měny Kč (česká koruna).
KÓD CODE Vrátí číselný kód prvního znaku daného textového řetězce.
MALÁ LOWER Převede text na malá písmena.
NAHRADIT a NAHRADITB REPLACE a REPLACEB Nahradí znaky uvnitř textu.
NAJÍT a FINDB FIND a FINDB Najde textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena).
NUMBERVALUE NUMBERVALUE 2013 Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí.
OPAKOVAT REPT Zopakuje text podle zadaného počtu opakování.
PROČISTIT TRIM Odstraní z textu mezery.
STEJNÉ EXACT Zkontroluje, jestli jsou dvě textové hodnoty shodné.
T T Převede argumenty na text.
TEXTJOIN TEXTJOIN 2016, tato funkce není dostupná v Excel 2016 pro Mac Text: Sloučí text z více oblastí a/nebo řetězce a obsahuje oddělovače, který zadáte mezi jednotlivými hodnotami text, který se spojí. Je-li oddělovač prázdný textový řetězec, tato funkce efektivně concatenate oblastí.
UNICODE UNICODE 2013 Textové funkce: Vrátí číslo (bod kódu), které odpovídá prvnímu znaku textu.
UNICHAR UNICHAR 2013 Textové funkce: Vrátí znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota.
VELKÁ UPPER Převede text na velká písmena.
VELKÁ2 PROPER Převede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké.
VYČISTIT CLEAN Odebere z textu všechny netisknutelné znaky.
ZAOKROUHLIT.NA.TEXT FIXED Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst.
ZLEVA a LEFTB LEFTa LEFTB Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vlevo.
ZNAK CHAR Vrátí znak určený číslem kódu.
ZPRAVA a RIGHTB RIGHT a RIGHTB Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vpravo.

Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních. V naší nabídce naleznou vhodné školení začátečníci, pokročilí uživatelé i experti - školení Excel.