Microsoft Excel - funkce ZPRAVA (RIGHT)

Jak získat posledních několik znaků z textového řetězce v Microsoft Excel?

Použijeme funkci ZPRAVA (v anglické verzi RIGHT). Textová funkce ZPRAVA vrátí zadaný počet znaků od konce textového řetězce. Funkce ZPRAVA patří do kategorie textové funkce.

Funkce ZPRAVA má dva argumenty. V prvním argumentu Text zadáváme odkaz na buňku, ze které potřebujeme vrátit určitý počet znaků. Ve druhém argumentu Znaky zadáme počet znaků, kolik má funkce vrátit jako výsledek funkce.

Použití funkce ZPRAVA si ukážeme na příkladu. Potřebujeme z kódu zjistit pouze poslední dva znaky. Náš kód je zadaný v buňce B3. Do buňky C3 vložíme funkci ZPRAVA. Při zadávání funkce ZPRAVA zadáme v prvním argumentu na odkaz na buňku B3. Ve druhém argumentu zadáme počet znaků 2. Výsledek funkce v nové buňce je zápis 04.

Zadání funkce ZPRAVA Zadání funkce ZPRAVA
Výsledek funkce ZPRAVA Výsledek funkce ZPRAVA

Poznámka: Podobnou funkcí je funkce ZLEVA (v anglické verzi LEFT), která umožňuje získat libovolný počet znaků od začátku textového řetězce. Pokud potřebujeme získat určitý počet znaků, které jsou uprostřed řetězce, použije funkci ČÁST (v anglické verzi MID).

S dalšími funkcemi pro práci s textem se můžete seznámit na školení Excel mírně pokročilý nebo Excel pokročilý.