Microsoft Excel - funkce ZLEVA (LEFT)

Jak v Microsoft Excel získat první znaky z textového řetězce?

Použijeme funkci ZLEVA (v anglické verzi LEFT). Textová funkce ZLEVA vrátí zadaný počet znaků od počátku textového řetězce. Funkce ZLEVA patří do kategorie textové funkce.

Funkce ZLEVA má dva argumenty. V prvním argumentu Text zadáváme odkaz na buňku, ze které potřebujeme vrátit určitý počet znaků. Ve druhém argumentu Znaky zadáme počet znaků, kolik má funkce vrátit jako výsledek funkce.

Použití funkce ZLEVA si ukážeme na příkladu. Potřebujeme z kódu zjistit pouze první dva znaky. Náš kód CZ04 je zadaný v buňce B3. Použijeme funkci ZLEVA. V prvním argumentu zadáme odkaz na text na buňku B3. Ve druhém argumentu zadáme počet znaků 2, které budou zleva extrahovány. Výsledek funkce v nové buňce je zápis CZ.

Zadání funkce ZLEVA Zadání funkce ZLEVA
Výsledek funkce ZLEVA Výsledek funkce ZLEVA

Poznámka: Podobnou funkcí je funkce ZPRAVA (v anglické verzi RIGHT), která umožňuje získat libovolný počet znaků od konce textového řetězce. Pokud potřebujeme získat určitý počet znaků, které jsou uprostřed řetězce, použije funkci ČÁST (v anglické verzi MID).

S dalšími funkcemi pro práci s textem se můžete seznámit na školení Excel mírně pokročilý nebo Excel pokročilý.