Microsoft Excel - funkce ČÁST (MID)

Jak získat v Microsoft Excel určitou část textového řetězce?

Použijeme funkci ČÁST (v anglické verzi MID). Textová funkce ČÁST vrátí zadaný počet znaků od zadané pozice. Funkce ČÁST patří do kategorie textové funkce.

Použití funkce ČÁST si ukážeme na příkladu. Potřebujeme z kódu v buňce B4 (kód ACF 001 24 O) zjistit první trojčíslí. Do buňky C4 zadáme funkci ČÁST. V prvním argumentu Text zadáme odkaz na buňku s kódem B4. Ve druhém argumentu Start zadáme pozici prvního znaku extrahovaného řetězce - 5. Ve třetím argumentu Počet znaků zadáme počet znaků, které chceme extrahovat. V našem případě to bude 3. Výsledkem funkce je textový řetězec 001.

Zadání funkce ČÁST Zadání funkce ČÁST
Výsledek příkladu s použitím funkce ČÁST Výsledek příkladu s použitím funkce ČÁST

Poznámka: Pokud chceme z textového řetězce získat určitý počet znaků od jeho začátku, lze použít funkci ZLEVA (v anglické verzi LEFT). Pokud chceme získat určitý počet znaků od konce textového řetězce, lze použít funkci ZPRAVA (v anglické verzi LEFT).

S dalšími funkcemi pro práci s textem se můžete seznámit na školení Excel mírně pokročilý nebo Excel pokročilý.