Microsoft Excel - funkce SUMIF

Jak v Microsoft Excel sečtu hodnoty pouze v řádcích, které splňují určitou podmínku?

V Microsoft Excel k sečtení hodnot v řádcích, které splňují určitou podmínku (kritéria), používáme funkci SUMIF (v anglické verzi Excelu také SUMIF). Funkce SUMIF patří do kategorie matematické a trigonometrické funkce.

Použití funkce SUMIF si ukážeme na příkladu. V jednotlivých řádcích je vždy uvedený obchodník a počet výrobků, které prodal. Chceme zjistit, kolik výrobků celkem prodala obchodnice Jana. Potřebujeme tedy sečíst hodnoty ve sloupci B na řádcích, ve kterých je ve sloupci A uvedený jako obchodník Jana.

 1. Vybereme buňku, do které chceme zapsat vzorec - buňka E2.
 2. Na kartě Vzorce, ze skupiny Knihovna funkcí vybereme možnost Matematické a trigonometrické funkce a zvolíme funkci SUMIF.

  Vložení funkce SUMIF v Microsoft Excel Vložení funkce SUMIF v Microsoft Excel
 3. V následujícím dialogu, zadáme tři argumenty:
  • Oblast - označíme sloupec, ve kterém se nachází kritéria, v našem případě je to sloupec A - Obchodník.
  • Kritéria - zadáme, co je samotným kritériem, v tomto příkladu je to jméno Jana uvedené v buňce D2.
  • Součet - v posledním argumentu označíme sloupec, ve kterém jsou hodnoty pro sečtení - sloupec B.

 4. Argumenty funkce SUMIF v Microsoft Excel Argumenty funkce SUMIF v Microsoft Excel
 5. Dialog potvrdíme tlačítkem OK. Součet se vypočítá. Vzorec vypadá následovně =SUMIF(A:A;D2;B:B).

 6. Funkce SUMIF v Microsoft Excel Funkce SUMIF v Microsoft Excel

S dalšími funkcemi se můžete seznámit na školení Excel mírně pokročilý nebo Excel pokročilý.