Zaokrouhlování v Microsoft Excel

Jak na zaokrouhlování čísel v Microsoft Excel?

V Microsoft Excel máme několik možností, jak číslo zaokrouhlit. Kterou z možností zvolíme záleží na situaci a na požadovaném výsledku.


Změna zobrazení počtu desetinných míst beze změny čísla

Pokud máme v tabulce vyplněná čísla s různým počtem desetinných míst je často rychlá představa o výši jejich hodnot obtížnější. Přehlednost zlepší, když jsou všechna čísla zobrazena se stejným počtem desetinných míst. Zobrazení čísel nastavíme pomocí formátu čísla. Nejrychlejší postup:

 1. Označíme buňky s hodnotami, pro které zobrazení chceme nastavit. Často je to celý sloupec nebo řádek.
 2. Na kartě Domů ve skupině Číslo použijeme ikonu Přidat desetinné místo nebo Odebrat desetinné místo.

Ikonu můžeme použít opakovaně, než dosáhneme požadovaného zobrazení. Pokud má číslo více desetinných míst než je ve formátu čísla nastavené, zobrazí se číslo zaokrouhlené. Pokud buňku označíme, vidíme v řádku vzorců číslo se všemi desetinnými místy. Při výpočtech také Excel bude počítat se všemi desetinnými místy. Tímto způsobem tedy měníme pouze způsob zobrazení čísla, nikoliv jeho hodnotu.


Ikony Přidat desetinné místo a Odebrat desetinné místo Ikony Přidat desetinné místo a Odebrat desetinné místo

Zaokrouhlení na zadaný počet číslic

K zaokrouhlení čísla na zadaný počet číslic slouží funkce ZAOKROUHLIT (v anglické verzi ROUND). Velice podobná je funkce ROUNDDOWN, která zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule, a funkce ROUNDUP, která zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.

Všechny tyto funkce patří do kategorie Matematické a trigonometrické funkce. U všech zadáváme dva argumenty:

 • Číslo: hodnotu, kterou chceme zaokrouhlit
 • Číslici: argument, který udává počet číslic, na které chceme zaokrouhlit. Můžeme použít několik variant:
  • Kladné číslo představuje počet desetinných míst
  • 0 představuje číslo bez desetinných míst
  • Záporné číslo způsobí, že hodnota bude zaokrouhlena na řád desítek, stovek, …

Příklad
Ve sloupci G (Prodej (Kč)) máme částky v korunách s přesností na dvě desetinná místa. My ale potřebujeme každou položku zaokrouhlit na desetníky, resp. na jedno desetinné místo směrem nahoru.

Postup
Označíme buňku H2, do které funkci budeme vkládat. Na kartě Vzorce, ve skupině Knihovna funkcí zvolíme funkce Matematické. Zde vybereme funkci ROUNDUP (v anglické verzi také ROUNDUP). Tato funkce číslo nezaokrouhlí dle matematických pravidel, ale vždy směrem nahoru.


Funkce ROUNDUP v Microsoft Excel Funkce ROUNDUP v Microsoft Excel

V okně pro funkci zadáme tyto argumenty:

 • Číslo: Do tohoto argumentu vložíme odkaz na buňku s číslem, které chceme zaokrouhlit. V našem případě je to buňka G2.
 • Číslice: Protože chceme zaokrouhlit na jedno desetinné místo, zadáme číslo 1.


Použití funkce ROUNDUP v Microsoft Excel Použití funkce ROUNDUP v Microsoft Excel

Po dokončení zadání funkce zkopírujeme funkci do dalších řádků tabulky, viz Tip pro rychlé rozkopírování vzorce.

Poznámka: Pozor na zaokrouhlování záporných hodnot. Výše uvedené funkce zaokrouhlují záporná čísla následovně:

 • ZAOKROUHLIT (ROUND) - podle matematických pravidel
 • ROUNDDOWN - směrem k nule
 • ROUNDUP - směrem od nuly


Zaokrouhlení na násobek zadané hodnoty

K zaokrouhlení na celá čísla nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty se používají funkce CEILING.MATHFLOOR.MATH. Funkce CEILING.MATH zaokrouhluje na násobek zadané hodnoty směrem nahoru a FLOOR.MATH směrem dolů.

Obě tyto funkce patří do kategorie Matematické a trigonometrické funkce a mají tři argumenty: