Microsoft Excel - funkce POČET2 (COUNTA)

Jak zjistím, kolik buněk není v určité oblasti dat v Microsoft Excel prázdných? Tedy jak určím počet buněk, ve kterých je něco zapsaného?

Ke zjištění počtu buněk, které nejsou prázdné požíváme v Microsoft Excel funkci POČET2 (v anglické verzi COUNTA). Funkce POČET2 patří do kategorie statistické funkce.

  1. Vybereme buňku, do které chceme vložit výsledek.
  2. Klikneme na ikonu Vložit funkciŘádku vzorců. V dialogu Vložit funci vybereme funkcí POČET2. Funkce POČET2 patří mezi Statistické funkce.
  3. Excel nám navrhne oblast, za které předpokládá, že chceme průměr vypočítat. V případě potřeby oblast upravíme. V našem případě bude vzorec vypadat: =POČET2(B2:B8).
  4. Funkci potvrdíme stiskem klávesy Enter. V buňce se zobrazí počet buněk, které nejsou prázdné.

  5. Určení počtu neprázdných buněk v Microsoft Excel Určení počtu neprázdných buněk v Microsoft Excel

Poznámka: Pokud chceme určit pouze buňky, ve kterých se vyskytuje číslo, použijeme funkci POČET (COUNTA). Více o funkci POČET.

Tip: Pokud často potřebujeme rychle zjistit kolik neprázdných buněk se v oblasti dat vyskytuje, aniž bychom potřebovali výsledek do některé z buněk zapsat, můžeme rychle počet neprázdných buněk zjistit na stavovém řádku. Označíme oblast buněk a na stavovém řádku se počet neprázdných buněk zobrazí.

Pokud se počet neprázdných buněk na stavovém řádku nezobrazí, klikneme na stavový řádek pravým tlačítkem myši a zatrhneme volbu Počet.


Zobrazení počtu neprázdných buněk na stavovém řádku v Microsoft Excel Zobrazení počtu neprázdných buněk na stavovém řádku v Microsoft Excel

S dalšími funkcemi se můžete seznámit na školení Excel mírně pokročilý nebo Excel pokročilý.