Microsoft Excel - funkce POČET (COUNT)

Jak zjistím, kolik čísel je v určité oblasti dat v Microsoft Excel?

Ke zjištění počtu buněk, které obsahují čísla, používáme funkci POČET (v anglické verzi COUNT). Funkce POČET patří do kategorie statistické funkce.

  1. Vybereme buňku, do které chceme vložit výsledek.
  2. Zvolíme funkci POČET na kartě Domů, ve skupině Úprava, z rozbalovací nabídky bod příkazem Automatické shrnutí vybereme funkci Počty.
  3. Excel nám navrhne oblast, za které předpokládá, že chceme průměr vypočítat. V případě potřeby oblast upravíme. V našem případě bude vzorec vypadat: =POČET(B2:B8).
  4. Funkci potvrdíme stiskem klávesy Enter. V buňce se zobrazí počet buněk, které obsahují číselnou hodnotu.

  5. Funkce POČET v Microsoft Excel Funkce POČET v Microsoft Excel

Poznámka: Funkce POČET započítává hodnoty, které jsou vyjádřeny čísly, kalendářními daty nebo čísly formátovanými jako text (jako jsou čísla uzavřená do uvozovek, například "1"). Pokud chceme určit počet buněk, ve kterých se vyskytuje libovolná hodnota (buňky, které nejsou prázdné), použijeme funkce POČET2 (COUNTA). Více o funkci POČET2.

S dalšími funkcemi se můžete seznámit na školení Excel mírně pokročilý nebo Excel pokročilý.