Microsoft Excel - funkce SUMA (SUM)

Jak sečteme hodnoty v oblasti dat v Microsoft Excel?

Nejrychleji sečteme hodnoty v určité oblasti dat pomocí funkce SUMA (v anglické verzi SUM). Funkce SUMA patří do kategorie matematické a trigonometrické funkce.

  1. Vybereme buňku, do které chceme vložit výsledek.
  2. Zvolíme funkci SUMA na kartě Domů, ve skupině Úprava, z rozbalovací nabídky bod příkazem Automatické shrnutí vybereme funkci Součet.
  3. Excel nám navrhne oblast, za které předpokládá, že chceme průměr vypočítat. V případě potřeby oblast upravíme. V našem případě bude vzorec vypadat: =SUMA(B2:B8).
  4. Funkci potvrdíme stiskem klávesy Enter. Pokud nyní upravíme jakoukoliv hodnotu v oblasti B2 až B8, součet se automaticky přepočítá.

  5. Výpočet součtu hodnot v oblasti dat v Microsoft Excel Výpočet součtu hodnot v oblasti dat v Microsoft Excel

Tip: Pokud jen potřebujeme rychle zjistit součet z oblasti hodnot, aniž bychom potřebovali součet do některé z buněk zapsat, můžeme jej rychle zjistit na stavovém řádku. Označíme oblast buněk, ze kterých chceme průměr zjistit. Na stavovém řádku se zobrazí průměrná hodnota. Pokud se průměrná hodnota nezobrazí, klikneme na stavový řádek pravým tlačítkem myši a zatrhneme volbu Součet.


Zobrazení součtu hodnot na stavovém řádku Zobrazení součtu hodnot na stavovém řádku

S dalšími funkcemi se můžete seznámit na školení Excel mírně pokročilý nebo Excel pokročilý.