Microsoft Excel - funkce SUBTOTAL

Funkci SUBTOTAL (v anglické verzi také SUBTOTAL) můžeme považovat za "zprostředkovatele" pro další funkce. S funkcí SUBTOTAL můžeme počítat základní výpočty jako je SUMA, PRŮMĚR apod. Proč ale používat pro základní výpočty funkci SUBTOTAL a v čem je rozdíl? Je to jednoduché. Rozdíl je ve filtrované oblasti dat. Základní funkce počítají pevně vždy se zadanou oblastí. Funkce SUBTOTAL počítá vždy s filtrovanou oblastí. Funkce SUBTOTAL patří do kategorie matematické a trigonometrické funkce.

Použití funkce SUBTOTAL si ukážeme na příkladu. Na obrázku uvidíte rozdíl mezi základní funkcí a funkcí SUBTOTAL. Máme v tabulce data a budeme chtít sečíst data ze sloupečku Prodej (Kč). Následně budeme filtrovat podle sloupečku Zákazník.

Na začátku je důležité filtry smazat, aby nebylo nic filtrované. Vložíme například nad tabulku dat do prázdné buňky funkci SUBTOTAL. Vybereme si jaký základní souhrn dat chceme použít. V našem případě použijeme funkci 9 - SUMA. Ve druhém argumentu označíme oblast dat. V našem případě celý sloupeček s daty Prodej (Kč).


Zadání funkce SUBTOTAL Zadání funkce SUBTOTAL
Argumenty funkce SUBTOTAL Argumenty funkce SUBTOTAL

Vyfiltrujeme pouze data pro zákazníka Makro a máme výpočet pouze pro filtrovaná data.


Výsledek funkce SUBTOTAL Výsledek funkce SUBTOTAL

Funkce SUBTOTAL se také používá v nástroji Tabulka v řádku souhrnů. Zde se používají souhrny očíslované 101 a výše.

S dalšími funkcemi se můžete seznámit na školení Excel mírně pokročilý nebo Excel pokročilý.