Microsoft Excel funkce KDYŽ (IF)

Jak v Microsoft Excel použiji funkci KDYŽ (IF), která ověří určitou podmínkou, a když je tato podmínka splněna, vloží určitou hodnotu, a když není splněna, vloží jinou hodnotu?

Funkce KDYŽ (v anglické verzi IF) patří do kategorie logických funkcí. U funkce KDYŽ zadáváme podmínku, kterou chceme ověřit, a jakou hodnotu chceme vložit, pokud je podmínka splněná (PRAVDA), a jakou hodnotu chceme vložit, pokud podmínka není splněná (NEPRAVDA). V praxi se často používá v jednom vzorci více funkcí KDYŽ nebo se funkce KDYŽ kombinuje s použitím dalších funkcí. Připravili jsme pro vás několik příkladů, různého použití funkce KDYŽ.