Použití funkce KDYŽ (IF) v kombinaci s absolutními odkazy

Funkce KDYŽ (v anglické verzi IF) ověří zadanou podmínku. Pokud je podmínka splněná vloží zadanou hodnotou a pokud není splněna vloží jinou zadanou hodnotu. Stejně jako v ostatních vzorcích v Microsoft Excel, můžeme v argumentech funkce KDYŽ používat absolutní odkazy. Absolutní odkazy používáme, pokud vzorec chceme rozkopírovat i do dalších buněk a přitom jsou některé z hodnot umístěny v jedné buňce.

Použití funkce KDYŽ s absolutními odkazy si ukážeme na příkladu. Chceme přidělit zákazníkům slevu podle výše ceny jejich nákupu. Pokud zákazník objedná za více jak 10 000 Kč, má nárok na slevu 10 %. Pokud objedná za nižší částku, má nárok na slevu 5 %. Výše jednotlivých slev je uvedená v buňce C4C5.


Příklad na použití funkce KDYŽ v Microsoft Excel Příklad na použití funkce KDYŽ v Microsoft Excel

Označíme buňku D8, do které budeme vzorec vkládat. Na kartě Vzorce, ve skupině Knihovna funkcí zvolíme funkce Logické. Zde vybereme funkci KDYŽ. V okně pro funkci zadáme tyto argumenty:


Vložení funkce KDYŽ v Microsoft Excel Vložení funkce KDYŽ v Microsoft Excel

Podmínka

C8>10000
Zjišťujeme, zda hodnota v buňce C8 je větší než 10 000 Kč.


Ano

$C$5
Pokud je podmínka splněna, bude výsledkem výše slevy v buňce C5. Aby vzorec fungoval po rozkopírování do dalších řádků tabulky, použijeme absolutní odkaz na buňku C5.


Ne

$C$4
Pokud není podmínka splněna, bude výsledkem výše slevy v buňce C4. I zde použijeme absolutní odkaz na buňku C5.


Zadání argumentů funkce KDYŽ v Microsoft Excel Zadání argumentů funkce KDYŽ v Microsoft Excel

Po potvrzení dialogu pro zadání funkce se v buňce D8 zobrazí výsledek. Poté vzorec rozkopírujeme do dalších řádků tabulky, viz Tip pro rychlé rozkopírování vzorce. Kdybychom ve vzorci nepoužili absolutní odkazy, vzorec by po rozkopírování do dalších řádků nefungoval podle našich požadavků.


Rozkopírování funkce KDYŽ Rozkopírování funkce KDYŽ

S dalšími funkcemi se můžete seznámit na školení Excel mírně pokročilý nebo Excel pokročilý.