Základní použití funkce KDYŽ (IF)

Funkce KDYŽ ověří zadanou podmínku. Pokud je podmínka splněná vloží zadanou hodnotou a pokud není splněna vloží jinou zadanou hodnotu.

Nejjednodušší použití funkce KDYŽ (v anglické verzi IF) si ukážeme na příkladu. Potřebujeme zapsat do buňky C2 (Poplatek), zda je zaplacena celá částka poplatku člena klubu. Poplatek je 500 Kč.

Označíme buňku C2, do které budeme vzorec vkládat. Na kartě Vzorce, ve skupině Knihovna funkcí zvolíme funkce Logické. Zde vybereme funkci KDYŽ. V okně pro funkci zadáme tyto argumenty:


Vložení funkce KDYŽ v Microsoft Excel Vložení funkce KDYŽ v Microsoft Excel

Podmínka

V tomto argumentu zapisujeme podmínku, kterou Excel vyhodnotí jako Pravdu nebo Nepravdu. V našem případě zjišťujeme, zda hodnota v buňce B2 je větší nebo rovna 500 Kč. Podmínka tedy vypadá následovně: B2>=500.


Ano

Pokud funkce vyhodnotí podmínku jako pravdivou (PRAVDA), do buňky se zapíše hodnota tohoto argumentu. Argument může být libovolná hodnota nebo vzorec, například číslo, text, odkaz na jinou buňku, vzorec nebo další funkci. Pokud chceme jako argument vložit text, zapíšeme jej do uvozovek. V našem případě zapíšeme slovo "Zaplaceno".

Poznámka: Příklad, kdy jako argument je použitý odkaz na nějakou buňku, je uvedený v tipu Použití funkce KDYŽ (IF) v kombinaci s absolutními odkazy. Příklad, ve kterém je argumentem vzorec, naleznete v tipu Použití funkce KDYŽ v kombinaci s dalšími vzorci.


Ne

Pokud funkce vyhodnotí, že podmínka není splněna (NEPRAVDA), do buňky se zapíše hodnota tohoto argumentu. V našem případě zapíšeme slovo "Nezaplaceno".


Zadání argumentů funkce KDYŽ v Microsoft Excel Zadání argumentů funkce KDYŽ v Microsoft Excel

Po potvrzení dialogu pro zadání funkce se v buňce C2 zobrazí výsledek. Poté vzorec rozkopírujeme do dalších řádků tabulky, viz Tip pro rychlé rozkopírování vzorce.


Rozkopírování funkce KDYŽ v Microsoft Excel Rozkopírování funkce KDYŽ v Microsoft Excel

S dalšími funkcemi se můžete seznámit na školení Excel mírně pokročilý nebo Excel pokročilý.