Microsoft Excel - logické funkce

Mezi logické funkce v Microsoft Excel rozhodně nepatří pouze funkce pro programátory. Do této kategorie patří i velmi používané funkce KDYŽ (IF), A (AND), NEBO (OR) nebo IFERROR (IFERROR).


Česká verze Anglická verze Od verze Popis funkce
A AND Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud mají všechny argumenty hodnotu PRAVDA.
IFERROR IFERROR Pokud se vzorec vyhodnotí jako chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.
IFNA IFNA 2013 Pokud je výsledkem vzorce chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI, vrátí tato funkce hodnotu, kterou zadáte. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.
IFS IFS 2016, tato funkce není dostupná v Excel 2016 pro Mac Zkontroluje, zda jsou splněny jedné nebo více podmínek a vrátí hodnotu, která odpovídá první pravdivé podmínce.
KDYŽ IF Určí, který logický test má proběhnout.
NE NOT Provede logickou negaci argumentu funkce.
NEBO OR Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud má aspoň jeden argument hodnotu PRAVDA.
SWITCH SWITCH 2016, tato funkce není dostupná v Excel 2016 pro Mac Vyhodnotí výraz na základě seznamu hodnot a vrátí výsledek odpovídající první odpovídající hodnota. Pokud nedošlo ke shodě se může být vrácena volitelné výchozí hodnota.
XOR XOR 2013 Vrátí hodnotu logické operace Exluzivní OR pro všechny argumenty.
NEPRAVDA FALSE Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.
PRAVDA TRUE Vrátí logickou hodnotu PRAVDA.

Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních. V naší nabídce naleznou vhodné školení začátečníci, pokročilí uživatelé i experti - školení Excel.